ایران بازدید


جمع بندی روشهای کسب امتیاز (مهم)

1-pop up کاربر طلایی 5 و 15 و 30 تایی هر بازدید 1.25 امتیاز
2-
pop up کاربر نقره ای 5 و 15 و 30 تایی هر بازدید 0.75 امتیاز
3-
pop up کاربر برنزی 5 و 15 و 30 تایی هر بازدید 0.25 امتیاز
4-استفاده از لینک زیرمجموعه گیری
(http://irbazdid.com/?refer=username)
و در صورت باز شدن پاپ آپ هر بازدید تکراری 0.25 امتیاز و هر ip غیر تکراری 10 امتیاز
5-استفاده از لینک مستقیم کسب امتیاز
(http://irbazdid.com/include/sites.php/?refer=username)
و هر بازدید تکراری 0.25 امتیاز و هر ip غیر تکراری 10 امتیاز
6-خرید بازدید
هشدار1: درصورت استفاده از روش 5 کاربر مستقیما به صفحه کسب امتیاز هدایت شده و یکی از سایتهای چرخه بازدید نمایش داده می شود.بنا بر این بر خلاف روش 4 امکان جذب زیرمجموعه وجود نخواهد داشت.
هشدار2: در صورت استفاده از روش 4 امتیاز مربوطه تنها درصورت فعال بودن پاپ آپ بازدید کننده لحاظ خواهد شد.
irbazdid.com


برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش