ایران بازدید


قوانین جدید فعالیت در سامانه کسب درآمد

با ازای هر IP یک ایمیل، یک شخص، یک حساب کاربری. درصورت مشاهده تخلف کلیه حسابها مسدود خواهد شد. افرادی هستند که در حال حاضر داری چند حساب طلایی می باشند. تنها در همین دوره می توانند فعالیت نمایند و حق تمدید طلایی برای چند حساب را ندارند و باید با همکاری پشتیبانی اقدام به انتقال اطلاعات خود به یک حساب نمایند.
نیازی به ارسال درخواست پرداخت نیست و بالانسهای بیشتر از 50000 ریال به ترتیب اولویت پرداخت خواهد شد.
پرداختها تنها به حساب پی لاین صورت می گیرد.
چنانچه امتیاز کاربر هنگام پرداخت کمتر از بالانس باشد معادل ریالی امتیاز به حساب وی افزوده خواهد شد.
معادل ریالی کلیه وجوه پرداختی امتیاز کاربر کسر خواهد شد.
با آرزوی موفقیت. مقصودلو
irbazdid.com


برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش