ایران بازدید


عدم کسر امتیاز بازدید از نفرات یازدهم به بعد

کاربران محترم
همانگونه که مقرر بود معادل ریالی پرداخت جوایز از امتیاز کاربران کسر می گردد اما در حال حاضر کسر امتیاز تنها در مورد کاربران اول تا دهم اعمال می گردد. برندگانی که امتیاز آنها تا پایان روز منفی باشد حق دریافتی نخواهند داشت و آن فرصت را از دست خواهند داد. جهت جبران کسر امتیاز می توانید به 3 روش زیر اقدام نمایید.
1-ارتقا حساب کاربری
2-جذب زیرمجموعه و استفاده از امتیاز آنها
3-فعالیت بیشتر در بازدید از سایتها
موفق باشید
مقصودلو
irbazdid.com


برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش