ایران بازدید


افزایش درآمد...

از امروز درآمد حاصل از رقابت روزانه به 2 برابر افزایش می یابد.

قانون 100 امتیازی کسب درآمد هم از شنبه اعمال می گردد.

قانون 100 امتیازی: برای اینکه بتوانید در رقابتهای روزانه شرکت نمایید باید روز قبل حداقل 100 امتیاز کسب کرده باشید.

درصورتیکه امتیاز روز قبل کاربر از 100 کمتر باشد امتیاز وی در آن روز تنها به مجموع امتیازهای کاربر افزوده می گردد اما نمی تواند در رقابت همان روز شرکت نماید.

شرایط درخواست پرداخت درآمد به روال قبل می باشد.برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش