ایران بازدید


11100000 ریال جایزه نقدی به 10 نفر برتر بابت کاهش موشکی رنک الکسا!!!!!!!

بخاطر قدر دانی از زحمات دوستان فعال در چند روزی که از افتتاح سایت گذشته و کاهش شدید و پرشتاب الکسای سایت تصمیم بر آن شد که جوایزی به شرح زیر تقدیم گردد:
  • سقوط الکسای سایت به زیر 10000، نفری 10000 ریال به 10 نفر برتر کادر وسط
  • سقوط الکسای سایت به زیر 1000، نفری 100000 ریال به 10 نفر برتر کادر وسط
  • سقوط الکسای سایت به زیر 100، نفری 1000000 ریال به 10 نفر برتر کادر وسط
  • جوایز نفرات برتر الکسای زیر 10 بعدا اعلام خواهد شد.
استفاده از ارتقا جهت رسیدن به بازدید بیشتر بلامانع می باشد.
استفاده از امتیازات کسب شده بلامانع خواهد بود و تنها تعداد بازدید ملاک انتخاب نفرات برتر خواهد بود.
این رقابت جدای از مسابقات داخلی می باشد.
irbazdid.com


برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش