ایران بازدید


تعرفه های جدید سال 94

ضمن تبریک سال نو همانگونه که در اخبار قبلی آمده بود بعد از 13 فروردین قیمت بازدیدها از 1 ریال به 2 ریال افزایش می یابدو امید است این تغییرات باعث بهبود کیفیت سایتهای چرخه بازدید و استفاده بیشتر از سطوح کاربری گردد. البته استفاده از ارتقای سطح کاربری نسبت به خرید بازدید سود آوری سایت را پایین خواهد آورد اما در مجموع باعث بهبود کیفیت سایتهای موجود در چرخه بازدید خواهد شد. سالی پر از موفقیت و نشاط را برای شما آرزو داریم.
مدیریت ایران بازدید
مقصودلو


برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش