ایران بازدید


مجازات تخلف ثبت سایت: انتقال امتیازات سایت متخلف به کاربر کاشف تخلف

مجازات متخلفین ثبت سایت:
انتقال کلیه امتیازات سایت متخلف به کاربر کاشف تخلف
سایت ایران بازدید همواره سیاستهای تشویقی داشته و این روند را حفظ خواهد کرد اما ظاهرا در برخورد با متخلفین کمی ملایمت بخرج داده ایم. برای جلوگیری از تضییع حقوق بازدیدکننده ها مقرر گردید من بعد هر اعلام تخلفی که از طرف کاربران درخصوص سایتها صورت بگیرد کلیه امتیازهای سایتهای مختل کننده روند بازدید کاربر متخلف به حساب کاربر کشف کننده و اعلام کننده انتقال داده خواهد شد. البته این درصورتیست که مشکل فنی خاصی که مربوط به مرورگر بوده و بعضا رخ می دهد نباشد. بررسی و تایید صحت و سقم اطلاعات ارسال شده بر عهده تیم فتی ایران بازدید خواهد بود. موفق باشید.
مقصودلو
ایران بازدید


برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش