ایران بازدید


کوتاه کننده لینکهای طولانی و نامفهوم

برای کوتاه کردن لینکهای بلند و بی معنی ازکوتاه کننده لینک ایران بازدیدبه آدرسhttp://url.irbazdid.comمراجعه و لینک خود را بصورت کامل وارد نمایید. تا لینک شما را به فرمتhttp://url.irbazdid.com/2K2FRکه هم ملموس تر و هم آسانتر می باشد تبدیل نماید.
برای قرار دادن لینکهای طولانی مانند لینک مستقیم گوگل مثل آدرس زیر لازم است از کوتاه کننده استفاده شود در غیر اینصورت لینک تایید نخواهد شد.
http://url.irbazdid.com/HBv5b7w=http://www.google.com/url?sa=t
نکته مهم:
برای درک فواید استفاده از کوتاه کننده لینک خبر بعدی را مطالعه فرمایید.
ایران بازدید


برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش