ایران بازدید


برندگان مرحله دوم مسابقه 11100000 ریالی

به یاری خدا جوایز 10 نفر برتر سقوط الکسای سایت با کاهش رتبه برای لولین بار به زیر 1000 به برندگان ذیل اهدا می گردد.

mahmoodsoft

بازدید: 18821334جایزه: 10000 تومانی

B3da

بازدید: 14893757جایزه: 10000 تومانی

saeedfxman

بازدید: 13219182جایزه: 10000 تومانی

hamidreza

بازدید: 11465559جایزه: 10000 تومانی

kozet

بازدید: 10808069جایزه: 10000 تومانی

angoori

بازدید: 9467578جایزه: 10000 تومانی

emten

بازدید: 8071014جایزه: 10000 تومانی

hasani

بازدید: 6913488جایزه: 10000 تومانی

amirrf

بازدید: 6081146جایزه: 10000 تومانی

kingtried

بازدید: 4174745جایزه: 10000 تومانی
برای اطلاع از برندگان مرحله قبل به آدرسhttp://irbazdid.com/news.php?id=35مراجعه فرمایید.
برای اطلاع از مراحل مسابقه 11100000 ریالی به آدرسhttp://irbazdid.com/news.php?id=17مراجعه فرمایید.
برای اطلاع از کلیه اخبار قبلی از ابتدای سایت به آدرسhttp://irbazdid.com/allnews.phpمراحعه فرمایید.
هدایای این عزیزان تا یک هفته به حساب ایشان واریز می گردد.
با آرزوی موفقیت
مقصودلو
مدیریت ایران بازدید


برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش