ایران بازدید


نصب سیستم جدید ضد تقلب ip روی سامانه

سیستم امنیتی جدیدی روی سامانه نصب گردیده که نسبت به تغییرات ip بصورت تقلبی حساس می باشد. این سیستم از سیستم قبلی قویتر و نسبت به تغییرات ip حساستر می باشد و هرگونه ip تقلبی را شناسایی نموده و امتیازی به ip های غیر مجاز داده نمی شود. حتی ممکن است با تغییرات ip سامانه فرد مختل گردد. بنابراین اکیدا توصیه می گردد از ip ثابتی جهت شرکت در رقابتها استفاده نمایید و امتیازگیری ip را به درج لینک غیرمستقیم در سایتها بسپارید تا به مشکل خاصی بر نخورید.

برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش