ایران بازدید


افزایش جوایز و حذف طرح مشارکتی

کاربران عزیز به جهت پاره ای مسائل بوجود آمده و عدم شفافیت، طرح مشارکتی لغو و بجای آن تغییراتی در جوایز اعمال گردید که این تغییرات در هفته آتی بیشتر خواهد شد.
مقصودلو
irbazdid.com


برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش