ایران بازدید


تصمیم نهایی در خصوص متخلفان

از آنجاییکه اقدام فیلترینگ اولین باربوده و ناگهانی صورت گرفته هرچند بارها تذکرات لازم داده شده بود، تصمیم مدیریت بر این شد که حساب کاربری کاربرها به آنها برگردانده شود اما جوایز دیروز از حساب آنها کسر می گردد. اما سیستم فیلترینگ همچنان فعاله و درصورتیکه هنوز ارسال ip را متوقف نکرده باشند بازهم توسط سیستم بصورت خودکار دسترسی به حساب غیر ممکن خواهد بود. پس اول از همه کاربرهایی که با این اتفاق روبرو می گرند نرم افزار را متوقف و یا عضویت خود را از سایتهای ارسال ip مجازی لغو نمایند. در غیر اینصورت فعالسازی حساب ایشان هیچ سودی نخواهد داشت و دوباره توسط سیستم فیلتر می گردند. از این به بعد هر حسابی که بدلیل ارسال ip مجازی مسدود بشه تا 24 ساعت مسدود خواهد بود سپس خودکار فعال خواهد شد.
مقصودلو
irbazdid.com


برای ورود به صفحه اصلی روی بنر زیر کلیک کنید افزایش